Er dreigt hier iets 


Work in progress, 2022 

‘Er dreigt hier iets’ is het begin van een nieuw project, waarin ik de samenhang tussen mijn eigen beeldtaal en mijn kijk op de wereld onderzoek. De donkerte die over de foto’s hangt, is de laatste jaren toegenomen terwijl mijn vertrouwen in een goede afloop van de wereld afnam. Er lijkt geen vooruitgang te zitten in onze omgang met de aarde en de natuur, terwijl de toestand steeds dringender wordt. 

In dit project laat ik een andere werkelijkheid zien, waarin de natuur centraal staat en de mens enkel een dienende functie heeft: het helpen oversteken van een slak, zaden verspreiden voor een zonnebloem. Maar een benauwende duisternis die over de dromerige natuur hangt, vertelt een ander verhaal.