LAUNCH 

AKV St. Joost 
’Van de aarde ontdaan’
Afstudeer expositie 2019